Siste tilsynsrapporter

2021-10

Trafikkberedskap på omkøyringsruter

Denne rapporten er basert på tilsyn i Nye Veier AS. Tilsynssaka handlar om Nye Veier har trafikkberedskapsplanar og om risiko på omkøyringsrutene er identifisert.

Nye Veier AS

Trafikkberedskap på omkøyringsruter
2021-08

Inspeksjoner av berg og bergsikring i tunneler

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler inspeksjon av berg og bergsikring i tunneler

Statens vegvesen

Inspeksjoner av berg og bergsikring i tunneler
2021-04

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter.

Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter
2021-07

Sak 2021-07 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynet undersøker om Statens vegvesen etterlever krav i kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

Statens vegvesen

Sak 2021-07 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013
2021-06

Sak 2021-06 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013

Vegtilsynet er tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 20131, jf. forskriften som gjennomfører Kommisjonsforordningen i norsk rett § 22.

NRK

Sak 2021-06 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013
2021-01

Statens vegvesens styringssystem for drift og vedlikehald av elektriske anlegg

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaka omhandlar styringssystemet for drift og vedlikehald av elektriske anlegg.

Statens vegvesen

Statens vegvesens styringssystem for drift og vedlikehald av elektriske anlegg

Oppfølging av tilsyn

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

arrow_forward

Tilsynstema 2022

  • Vinterdrift
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Plan- og utbygging

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken
Statistics for accidents on Norwegian roads and it's prediction National goal of a maximum of 350 casualties in traffic accidents by 2030 National goal of a maximum of 0 casualties in traffic accidents by 2050