Tilsyn med riksveginfrastrukturen

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet si fageining som skal kontrollere og føre tilsyn med at krav om tryggleik knytt til riksveginfrastrukturen er teke i vare av Statens vegvesen og Nye Veier AS. Vegtilsynet skal vere bygd opp som eit risikobasert systemtilsyn. Tilsynsrapportar og utgreiingar finn du i lenka under

Gå til tilsynsrapporter

Aktuelt

Inspeksjon av rekkverk i Hedmark og Telemark

26. september 2019

I to tilsynssaker mot Statens vegvesen, vegavdelingane Hedmark og Telemark, har Vegtilsynet inspisert rekkverk langs riksvegane.

Brudd på kravene til sikring fire arbeidsområder

12. november 2019

Vegtilsynet har undersøkt om Statens vegvesen ivaretar sikkerheten for trafikanter i arbeidsområdene sine.

Brudd på kravene til sikring av arbeidsområder

10. mai 2019

Nye veier AS ivaretar ikke trafikksikkerheten i arbeidsområdene i E6 Innlandet godt nok, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Farlige feil på rekkverk

12. mars 2019

På grunnlag av inspeksjonsfunn av manglende rekkverksbolter på flere riksveger, åpnet Vegtilsynet tilsynssak mot Vegdirektoratet.