Siste tilsynsrapporter

2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område midt

Rapport fra inspeksjon av tilstand på vegdekke og avvanning- og dreneringssystemet i område midt

Statens vegvesen

2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område vest

Rapport fra inspeksjon av tilstand på vegdekke og avvanning- og dreneringssystemet i område vest

Statens vegvesen

2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område øst

Rapport fra inspeksjon av tilstand på vegdekke og avvanning- og dreneringssystemet i område øst

Statens Vegvesen

2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område sør

Rapport fra inspeksjon av tilstand på vegdekke og avvanning- og dreneringssystemet i område sør

Statens Vegvesen

2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område nord

Rapport fra inspeksjon av tilstand på vegdekke og avvanning- og dreneringssystemet i område nord

Statens vegvesen

2020-02

System for drift av veg

Denne rapporten er basert på tilsyn med Nye Veier AS. Tilsynssaka omhandlar delar av tilsynspart sitt styringssystem for drift av veg.

Nye veier AS

Oppfølging av tilsyn

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

arrow_forward

Tilsynstema 2020

Læring etter alvorlige ulykker

Ivareta beredskap

Behandle avvik og unngå alvorlige hendelser

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken

Statistics for accidents on Norwegian roads and it's prediction 2024 2030 Nasjonalt mål om maksimalt 500 drepte og hardt skadde innen 2024 Nasjonalt mål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030