Siste tilsynsrapporter

2020-11

Trafikkberedskap og øvingar

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaka omhandlar å ivareta trafikksikkerheit på omkøyringsruter, ved å ha oppdaterte trafikkberedskapsplanar og å gjennomføre øvingar.

Statens vegvesen

2020-06

Sykkelforbod i tunnel

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaka omhandlar etterleving av systemet for å iverksette sykkelforbod i tunnel.

Statens vegvesen

2020-05

Tiltakstid ved drift av eksisterende veg

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler hvorvidt Statens vegvesen bruker styringssystemet sitt for å håndtere avvik på og langs veg på en tilfredsstillende måte, etter at de er oppdaget.

Statens vegvesen

2020-10

Vegtrafikksentralens behandling av meldinger fra trafikanter om farlige forhold på veg

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler Vegtrafikksentralens (VTS) behandling av meldinger fra trafikanter om farlige forhold på veg i samsvar med eget styringssystem.

Statens vegvesen

2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område midt

Rapport fra inspeksjon av tilstand på vegdekke og avvanning- og dreneringssystemet i område midt

Statens vegvesen

2020-09

Tilstand på vegdekke og drenering, område vest

Rapport fra inspeksjon av tilstand på vegdekke og avvanning- og dreneringssystemet i område vest

Statens vegvesen

Oppfølging av tilsyn

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

arrow_forward

Tilsynstema 2021

  • Sikker veg i utbyggingsfasen
  • Læring etter alvorlige ulykker
  • Ivareta beredskap
  • Behandle avvik og unngå alvorlige hendelser
  • Tunnelsikkerhet

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken

Statistics for accidents on Norwegian roads and it's prediction 2024 2030 Nasjonalt mål om maksimalt 500 drepte og hardt skadde innen 2024 Nasjonalt mål om maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030