Siste tilsynsrapporter

2020-04

EU-forordning 962-2015

Tilsynssaken tar for seg etterlevelse av tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 962/2015.

Statens vegvesen

2020-07

EU-forordning 886-2013

Tilsynet undersøker om Statens vegvesen etterlever krav i kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

Statens vegvesen

2020-11

Trafikkberedskap og øvingar

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaka omhandlar å ivareta trafikksikkerheit på omkøyringsruter, ved å ha oppdaterte trafikkberedskapsplanar og å gjennomføre øvingar.

Statens vegvesen

2020-06

Sykkelforbod i tunnel

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaka omhandlar etterleving av systemet for å iverksette sykkelforbod i tunnel.

Statens vegvesen

2020-05

Tiltakstid ved drift av eksisterende veg

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler hvorvidt Statens vegvesen bruker styringssystemet sitt for å håndtere avvik på og langs veg på en tilfredsstillende måte, etter at de er oppdaget.

Statens vegvesen

Oppfølging av tilsyn

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

arrow_forward

Tilsynstema 2021

  • Sikker veg i utbyggingsfasen
  • Læring etter alvorlige ulykker
  • Ivareta beredskap
  • Behandle avvik og unngå alvorlige hendelser
  • Tunnelsikkerhet

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken
Statistics for accidents on Norwegian roads and it's prediction