Siste tilsynsrapporter

2019-30

Tilstand på gang- og sykkelveg

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen sikrar at tilstanden på gang- og sykkelvegar er i samsvar med krav. Tilsynet vart gjennomført i Stjørdal

Statens vegvesen

2019-29

Tilstand på gang- og sykkelveg

Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen sikrar at tilstanden på gang- og sykkelvegar er i samsvar med krav. Tilsynet vart gjennomført i Ringerike

Statens vegvesen

2019-24

Oppfølging av funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjonar

Målet med tilsynet var å undersøke om Statens vegvesen, Region midt følger opp funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjonar.

Statens vegvesen

2019-12

Oppfølging av funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjonar

Målet var å undersøke om Statens vegvesen, Region nord følger opp funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjonar.

Statens vegvesen

2019-26

Utbedring av avvik i Nipetunnelen

Målet med tilsynet var å undersøke om avvik som er funnet i den periodiske inspeksjonen av Nipetunnelen er fulgt opp og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.

Statens vegvesen

2019-25

Utbedring av avvik i Tuftåstunnelen

Målet med tilsynet var å undersøke om avvik som er funnet i den periodiske inspeksjonen av Tuftåstunnelen er fulgt opp og utbedret, slik at tunnelen oppfyller krav til sikkerhet.

Statens vegvesen

Oppfølging av tilsyn

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

arrow_forward

Tilsynstema 2020

Læring etter alvorlige ulykker

Ivareta beredskap

Behandle avvik og unngå alvorlige hendelser

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken
Statistics for accidents on Norwegian roads and it's prediction