Siste tilsynsrapporter

2021-04

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter.

Statens vegvesen

2021-07

Sak 2021-07 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynet undersøker om Statens vegvesen etterlever krav i kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

Statens vegvesen

2021-06

Sak 2021-06 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013

Vegtilsynet er tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 20131, jf. forskriften som gjennomfører Kommisjonsforordningen i norsk rett § 22.

NRK

2021-01

Statens vegvesens styringssystem for drift og vedlikehald av elektriske anlegg

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaka omhandlar styringssystemet for drift og vedlikehald av elektriske anlegg.

Statens vegvesen

2020-04

EU-forordning 962-2015

Tilsynssaken tar for seg etterlevelse av tilgjengeliggjøring av trafikkinformasjon etter kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 962/2015.

Statens vegvesen

2020-07

EU-forordning 886-2013

Tilsynet undersøker om Statens vegvesen etterlever krav i kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

Statens vegvesen

Oppfølging av tilsyn

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

arrow_forward

Tilsynstema 2021

  • Sikker veg i utbyggingsfasen
  • Læring etter alvorlige ulykker
  • Ivareta beredskap
  • Behandle avvik og unngå alvorlige hendelser
  • Tunnelsikkerhet

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken
Statistics for accidents on Norwegian roads and it's prediction