Siste tilsynsrapporter

2020-08

Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013 - 2020

Vegtilsynet har i brev fra Samferdselsdepartementet datert 30. juni 2016 fått tildelt kontrollfunksjon i henhold til kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

NRK

Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013 - 2020
2021-09

Vegoppmerking etter dekkefornying

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaka omhandlar vegoppmerking etter dekkefornying.

SVV

Vegoppmerking etter dekkefornying
2021-10

Trafikkberedskap på omkøyringsruter

Denne rapporten er basert på tilsyn i Nye Veier AS. Tilsynssaka handlar om Nye Veier har trafikkberedskapsplanar og om risiko på omkøyringsrutene er identifisert.

Nye veier AS

Trafikkberedskap på omkøyringsruter
2021-08

Inspeksjoner av berg og bergsikring i tunneler

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler inspeksjon av berg og bergsikring i tunneler

Statens vegvesen

Inspeksjoner av berg og bergsikring i tunneler
2021-04

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynssaken omhandler trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter.

Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsrevisjon i vegprosjekter
2021-07

Sak 2021-07 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013

Denne rapporten er basert på tilsyn i Statens vegvesen. Tilsynet undersøker om Statens vegvesen etterlever krav i kommisjonsdelegert forordning (EU) nr. 886/2013 av 15. mai 2013.

Statens vegvesen

Sak 2021-07 Etterlevelse av forordning (EU) nr. 886/2013

Oppfølging av tilsyn

Sorter tilsynssaker med åpne eller lukkede avvik

arrow_forward

Tilsynstema 2022

  • Vinterdrift
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Plan- og utbygging

Ulykkesstatistikk

Antall hardt skadde og drepte i trafikken
Statistics for accidents on Norwegian roads and it's prediction National goal of a maximum of 350 casualties in traffic accidents by 2030