Aktuelt

22. oktober 2020

Ledig stilling som vegfaglig rådgivar

20. oktober 2020

Utgreiing - Sjølvredning i lange eitt-løpstunnelar

14. oktober 2020

Ledig stilling

6. juli 2020

Tilsyn med Nye Veier sitt system for drift

23. juni 2020

Mangelfullt system for inspeksjon av sykkelruter

23. juni 2020

Manglende oversikt over tilstand på ventilasjonsanlegg i tunneler

12. november 2019

Brudd på kravene til sikring i fire arbeidsområder

24. oktober 2019

Undersøking av tilstand på gang- og sykkelvegar i Rogaland og Østfold

26. september 2019

Inspeksjon av rekkverk i Hedmark og Telemark