Aktuelt

6. juli 2020

Tilsyn med Nye Veier sitt system for drift

23. juni 2020

Mangelfullt system for inspeksjon av sykkelruter

23. juni 2020

Manglende oversikt over tilstand på ventilasjonsanlegg i tunneler

12. november 2019

Brudd på kravene til sikring i fire arbeidsområder

24. oktober 2019

Undersøking av tilstand på gang- og sykkelvegar i Rogaland og Østfold

26. september 2019

Inspeksjon av rekkverk i Hedmark og Telemark

26. september 2019

Utbedring av avvik i Røviktunnelen

26. september 2019

Utbedring av avvik i Skjåholmentunnelen

10. mai 2019

Nye veier bryter kravene til sikring av arbeidsområder