Ledig stilling som vegfaglig rådgiver

Vi søker etter deg som har engasjement for Vegtilsynets mål om sikre veger. Har du erfaring fra ett eller flere av følgende fagfelter: vegprosjekter og -kontrakter, bru, geoteknikk og skred, trenger Vegtilsynet din kompetanse.

Arbeidsoppgaver

Vegfaglig rådgiver inngår i et tverrfaglig tilsynslag og deltar med vegfaglig kompetanse i tilsyns- og utredningsarbeid. Stillingen er direkte underlagt direktøren for Vegtilsynet.


Vegfaglig rådgiver deltar i arbeidet med utarbeidelse av årlig tilsynsprogram, og har ansvar for den vegfaglige delen ved planlegging og gjennomføring av tilsyn. I stillingen inngår det blant annet å gjøre risikovurderinger, inspeksjoner på veg, dokumentanalyse, intervjue tilsynspart og skrive rapport ved gjennomføring av tilsynssaker.

Kvalifikasjoner

 • ingeniørutdanning, master- eller bachelorgrad. Har du lang relevant erfaring kan du også bli tatt i betraktning
 • erfaring fra arbeid med ett eller flere av fagfeltene; vegprosjekter og -kontrakter, bru, geoteknikk og skred. Har du lang relevant erfaring fra annen sektor, kan du også bli tatt i betraktning
 • erfaring fra gransking eller revisjon er ønsket og blir lagt vekt på
 • søker må ha førerkort klasse B, fordi stillingen krever noe reisevirksomhet

Personlige egenskaper

 • evne til analyse og vurdering
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • strukturert og målrettet
 • kan jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr

 • mulighet til å påvirke utviklingen av Vegtilsynet i Norge
 • et teamorganisert, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • interessante og utfordrende arbeidsoppgaver med god mulighet for faglig utvikling
 • reise- og kostgodtgjørelse etter statens regulativ
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gunstig pensjonsordning
 • lønn etter avtale og etter statens lønnspolitikk

Kontakt: direktør Trude Tronerud Andersen, tlf. 95339512

Søknadsfrist 12. november 2018

Søk på stillingen her: 

https://vegtilsynet.easycruit.com/vacancy/2158731/151425?iso=nn