Til hovedinnhold
30. januar 2019

Undersøkelse av sikkerheten i tre tunneler i Region øst

Øyertunnelen på E6 i Øyer kommune i Oppland

Vegtilsynet inspiserte Frogntunnelen, Øyertunnelen og Røstetunnelen som ledd i tre tilsynssaker mot Statens vegvesen, Region øst. Det ble funnet avvik i alle tunnelene.

Vegtilsynet ville undersøke:

 • om beredskapsplanene er utarbeidet i samsvar med krav
 • om sikkerhetsutstyret i tunnelene driftes og vedlikeholdes slik at det er i forsvarlig stand og virker etter sin hensikt
 • om det gjennomføres øvelser i tunnelene og om disse blir evaluert

Tilsynssaken viste at det i alle tunnelene var mangler både ved sikkerhetsutrustning og beredskap, noe som kan få konsekvenser ved hendelser. Noen av funnene var alvorlige, som for eksempel at nødtelefonene i Øyertunnelen ikke varslet vegtrafikksentralen om hvilken tunnel eller følgelig hvor i tunnelen det ble ringt fra. Dette til tross for at entreprenøren hadde meldt feilen inn til Statens vegvesen.  


Vegtilsynet gjorde følgende funn i Frogntunnelen:

 • Det er mangler ved beredskapsplanen.
 • Ikke alt utstyret er i forsvarlig stand.
 • Vedlikeholds-dokumentasjon er ikke komplett.
 • Det er ikke gjennomført øvelser.
 • Det er ikke sikret at beredskapsplanen er blitt oppdatert ved behov.


Vegtilsynet gjorde følgende funn i Øyertunnelen:

 • Det er mangler ved beredskapsplanen.
 • Nødtelefonene virker ikke etter sin hensikt. 
 • Det fremgår ikke av FVD-dokumentasjonen hvordan nødstrømsystemet skal vedlikeholdes.
 • Det er ikke gjennomført årlige deløvelser og /eller simuleringsøvelser.
 • Det er ikke sikret at beredskapsplanen er blitt oppdatert ved behov.


Vegtilsynet gjorde følgende funn i Røstetunnelen:

 • Det er mangler ved beredskapsplanen.
 • Ikke alt utstyret er i forsvarlig stand.
 • Vedlikeholds-dokumentasjon er ikke komplett.
 • Det er ikke gjennomført årlige deløvelser og /eller simuleringsøvelser.
 • Det er ikke dokumentert at sikkerhetskontrolløren har evaluert og utarbeidet evalueringsrapport etter øvelsen i 2015.


Regionen skal innen fastsatt frist komme med tilbakemelding på hvordan avvikene vil bli handtert, sammen med en tidsplan for gjennomføring.


På bakgrunn av denne tilbakemeldingen vil Vegtilsynet vurdere videre oppfølging, eller lukking av avvikene.