Vegtilsynet vil ha lavere risiko ved ledebilkjøring i tunnel

Krav til bruk av ledebil ved arbeid i tunneler bør bli like strenge som kravene til kolonnekjøring over fjelloverganger, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Tunneler som ikke oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften, er i ferd med å bli oppgradert. Den opprinnelige fristen for oppgradering var 2014. Ifølge Nasjonal transportplan er den utsatt til 2022/2023.

Trafikkavvikling kan bli en utfordring i oppgraderingsperioden, og i mange tunneler vil det være nødvendig med kolonnekjøring og bruk av ledebil. Det er svært viktig at trafikantenes sikkerhet blir ivaretatt under dette arbeidet.

Vegtilsynet har undersøkt om Vegdirektoratet har utarbeidet gode rutiner for ledebilkjøring i tunneler og om systemet omfatter kompetanse, opplæring og jevnlig evaluering.

Vegtilsynet fant blant annet at Vegdirektoratet:

  • ikke har sikret at prosedyrer for ledebilkjøring i tunnel dekker de mest alvorlige forhold for trafikksikkerheten,
  • ikke har satt tydelige krav til kompetanse hos ledebilsjåfører for håndtering av hendelser i tunnel.

Tilsynssaken viste også at det gjenstår arbeid med å utarbeide og evaluere prosesser i styringssystemet. Det er ikke krav til at det skal være kommunikasjon mellom trafikkdirigenter, ledebilsjåfør og arbeidere i tunnelen. Kommunikasjon kan sikre at kolonnen ikke kjører inn i en hendelse og at trafikkdirigenter, ledebilsjåfør og arbeidere inne i tunnelen raskt vil kunne bli varslet om noe skulle skje.

Kolonnekjøring over fjelloverganger har mer detaljerte krav, og har også krav til kommunikasjon og hvordan en eventuell evakuering av kolonne skal foregå.

Vegtilsynet fant fire avvik som vil bli fulgt opp med Vegdirektoratet.

Nr. Navn Tema Tilsynspart
2018-01 Krav til bruk av ledebil ved tunnelarbeid Tunnelsikkerhet/arbeidsvarsling Statens vegvesen, Vegdirektoratet