Ansatte i Vegtilsynet

Vegard Hansen

fungerende direktør

481 08 565

e-post

Ingebjørg Midthun

tilsynsleiar

954 38 915

e-post

Helene Stråtveit

verksemdstyring og HR

997 32 396

e-post

Kenneth Lyngsgård

vegfagleg rådgivar

991 69 241

e-post

Sverre Slettemark

vegfagleg rådgivar

951 35 384

e-post

Ida Blomhoff Pedersen

juridisk rådgivar

907 08 834

e-post

Liv Rørlien

juridisk rådgivar

975 29 593

e-post

Bente Irene Berland Molland

tilsynsleiar

951 22 589

e-post

Lars Bråten Rekve

it-ansvarleg

905 65 977

e-post

Frode Himle Halrynjo

vegfagleg rådgivar

909 16 525

e-post

Håvard Hanto-Haugse

juridisk rådgivar

975 52 502

e-post

Stefan Karlstrøm

tilsynsleiar

975 52 504

e-post