Nye postlister

Postlister fra perioden før 1.5.2017 finner du på eInnsyn under Statens vegvesen. Fra 2018 har vi tatt i bruk Public360 og har etterregistrert all korrespondanse fra og med 1.5.2017 i det nye systemet. Listene har en feilmelding på datoer, og vi er i dialog med leverandøren for å få rettet dette. Vi gjør oppmerksom på at datoformatet på listene er MM.DD.ÅÅÅÅ fra veke 1 til 26. Etter veke 26 er formatet DD.MM.ÅÅÅÅ. Postlistene inneholder ikke journalposter fra personalarkivet.