Til hovedinnhold

Om oss

E9 Hovden-Haukeli, rekkverk-.jpg
Fra inspeksjon på E9 mellom Hovden og og Haukeli

Vegtilsynet er Samferdselsdepartementet si fageining som skal føre tilsyn med at krav om tryggleik knytt til riksveginfrastrukturen er teke i vare av Statens vegvesen og det statlege utbyggingsselskapet for veg.

Vegtilsynet skal arbeide for at Statens vegvesens og det statlege utbyggingsselskapet for veg si verksemd vert utøvd på ein sikker og føremålstenleg måte til det beste for trafikantane på vegen. Tilsynet skal vidare vere ein aktiv pådrivar for eit sikkert og føremålstenleg vegnett i tråd med overordna mål for transportpolitikken.

Vegtilsynet held til på Voss.