Presentasjonsark tilsynsrapporter

Her finner du de siste tilsynsrapportene oppsummert og presentert på èn side.

Nr. Navn Tema Tilsynspart
2019-30 A3_Tilstand på gang- og sykkelveg 2019-30 Drift og vedlikehold Statens vegvesen
2019-29 A3_Tilstand på gang- og sykkelveg 2019-29 Drift og vedlikehold Statens vegvesen
2019-25 og 2019-26 A3_Tilsyn med to tunneler i Region vest Tunnelsikkerhet Statens vegvesen, Region vest
2019-12 og 2019-24 A3_Oppfølging av funn avdekka gjennom sykkelveginspeksjoner. RN og RM Drift og vedlikehold Statens vegvesen Region nord og Region midt
2019-19 A3_Sikring av arbeidsområder Utbygging Statens vegvesen
2019-23 A3_System for å sikre rekkverkskompetanse Drift og vedlikehold Statens vegvesen
2019-20 A3_Tilstand på gang- og sykkelveg, Østfold Drift og vedlikehold Statens vegvesen, driftskontrakt 1103 Østfold
2019-18 A3_Tilstand på gang- og sykkelveg Drift og vedlikehold Statens vegvesen, driftskontrakt 1106 Haugesund
2019-14 og -16 A3 Rekkverk i Region øst og Region sør Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region øst og Region sør
2019-08 A3_Trafikksikkerhetsrevisjoner av rekkverk og sideterreng Plan-/prosjekterings-/byggefasen Nye veier AS
2019-03 og -09 A3_Tilsyn med to tunneler i Region nord Tunnelsikkerhet Statens vegvesen, region nord
2019-02 A3_Sikring av arbeidsområder. Nye veier AS Utbygging Nye veier AS
2019-01 A3_Oppfølging av sykkelveginspeksjoner. Region sør Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region sør
2018-19 A3_System for oppfølging av avvik på rekkverk Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2018-14, -17 og -18 A3_Tilsyn med tre tunneler i Region øst Tunnelsikkerhet Statens vegvesen Region øst
2018-16 A3 Klimatilpassing i planfasen Nye Veier AS Planlegging Nye veier AS
2018-13 A3 Klimatilpassing i planfasen Region vest Planlegging Statens vegvesen, Region vest
2018-12 A3 Klimatilpasning i driftsfasen Region vest Drift Statens vegvesen, Region vest
2018-10,11 A3_2018_Etterlevelse av EU-forordning 886_2013 Trafikkinformasjon Vegdirektoratet/NRK
2018-08 A3 Tunnelsikkerheit i tunnelar som ikkje er oppgraderte Tunnelsikkerheit Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2018-07 A3 Klimatilpasning i driftsfasen Region nord Drift Statens vegvesen, Region nord
2018-06 A3 Vinterdrift av gang- og sykkelveger Drift Statens vegvesen, Region øst
2018-05 A3 Klimatilpassing i driftsfasen Region midt Drift Statens vegvesen, Region midt
2018-04 A3 Beredskapsplanlegging for vêrutsatte strekningar 2 Beredskap Statens vegvesen, Region vest
2018-02,03 A3 Klimatilpasning 2018-02,03 Planlegging Statens vegvesen, Region nord og Region midt
2018-01 A3 krav til bruk av ledebil Tunnelsikkerhet/arbeidsvarsling Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2017-12 A3 Trafikksikkerhet ved arbeid i tunneler Tunnelsikkerhet/arbeidsvarsling Statens vegvesen, Region vest
2017-09 A3 Klimatilpasning i vegprosjekter Planlegging Statens vegvesen, Region øst
2017-11 A3 Teknisk kvalitet i utbyggingsprosjekter Utbygging Nye veier AS
2017-08 A3 trafikkberedskap på omkjøringsruter Beredskap Statens vegvesen, Region sør
2017-06 A3 kontroll og oppfølging av arbeidsvarsling Utbygging Statens vegvesen, Region midt
2017-3,4,5 A3 Trafikksikkerhetsrevisjoner i samsvar med vegsikkerhetsforskriften Plan-/prosjekterings-/byggefasen Statens vegvesen, Region øst, vest og midt
2017-02 A3 Inspeksjon av bruer Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region vest
2017-01 A3 Inspeksjoner som grunnlag for drift og vedlikehold Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region øst
2016-10 A3 Styringssystem for sikker veg Overordnet sikkerhetsstyring Nye veier AS
2016-09 A3 Samordning av vedlikehaldstiltak Overordnet sikkerhetsstyring Statens vegvesen, Region vest
2016-07 A3 Etterlevelse av EU-forordning 886_2013 Trafikkinformasjon Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2016-06 A3 Vegdirektoratets behandling av fravik fra krav i normaler Overordnet sikkerhetsstyring Statens vegvesen, Vegdirektoratet
2016-04 A3 Oppfølging av arbeidsvarsling Utbygging Statens vegvesen, Region øst
2016-03 A3 Inspeksjon av bruer 2016 Drift og vedlikehold Statens vegvesen, Region nord