Til hovedinnhold
4. februar 2013
sak 2012-01

Kvalitetssystemet i Statens vegvesen: utviklingsnivå, krav, prioriterte prosessar og framdriftsplan Statens vegvesen

Målet for tilsynet var å avklare korleis tilsynspart vurderer utviklingsnivået til kvalitetssystemet, framdriftsplan for ferdigstilling, kva krav som ligg til grunn for kvalitetssystemet, samt grunnlag for prioritering av prosessar.

Tilsynet vart gjennomført som eit tilsynsmøte.

Det vart ikkje gitt tilrådingar i saka.