Til hovedinnhold
21. mai 2013
sak 2013-01

Oppfølging av sikkerheitstilrådingar frå Statens havarikommisjon for transport Statens vegvesen

Målet for tilsynet var å undersøke i kva grad Statens vegvesen følgjer opp sikkerheitstilrådingar frå SHT i samsvar med fastsette krav.

Vegtilsynet fekk stadfesta at oppfølginga skjer i samsvar med etablerte krav og rutinar, men at det var eit potensial for å forbetre og tydeleggjere desse for å sikre seg organisatorisk læring og få gjennomført endringar som syner att i praksis.

Vegtilsynet ga ei tilråding i saka.