Til hovedinnhold
22. mars 2013
sak 2012-02

Trafikksikkerheitsgjennomgang i utbyggingsfasen Statens vegvesen

Målet med tilsynet var å undersøke i kva grad trafikksikkerheitsgjennomgang før overlevering av eti byggeprosjekt vert planlagd, utført, dokumentert og følgd opp.

Tilsynsfunn

Avvik 1

Statens vegvesen Region øst kan ikkje dokumentere at kvalitetsplan vert utarbeidd for alle utbyggingsprosjekt.

Avvik 2

Statens vegvesen Region øst kan ikkje dokumentere at kontrollplan vert utarbeidd for alle utbyggingsprosjekt.

Avvik 3

Statens vegvesen Region øst kan ikkje dokumentere at overleveringsprotokollar vert utarbeidd og vedlagt ved overlevering for alle utbyggingsprosjekt.

Avvik 4

Statens vegvesen Region øst kan ikkje dokumentere at avklarande dokumentasjon vedkommande trafikksikkerheitsgjennomgang vert vedlagt ved overlevering for alle utbyggingsprosjekt.

Observasjon 1

Det prosessorienterte kvalitetssystemet vert i liten grad brukt som grunnlag for finne prosedyrar for korleis utbyggingsprosjekt skal gjennomførast.

Observasjon 2

Handbok 151, som er eit internt krav for gjennomføring av utbyggingsprosjekt, er ikkje godt nok tilpassa små prosjekt (under 25 millionar kroner).

Observasjon 3

Rutinane for identifisering av sikkerheitskritiske avvik og farlege forhold før overlevering er mangelfull.

Observasjon 4

Rutinane ved overlevering sikrar ikkje at eventuelle feil og/eller manglar vert dokumentert og følgt opp.

 

Vegtilsynet ga to tilrådingar i saka